Aktuellt

Visa alla »
1.12.2016

Allmänna villkoren förnyas från 01.01.2017

Alla allmänna villkor förnyas från 01.01.2017. Villkoren hittar du på fliken Kundtjänst allmänna villkor. Många av förändringarna är beroende av förnyad lagstiftning. Se en sammanfattning som bifogas.

Läs mer »
30.11.2016

Tariffer 1.1.2017

Tarifferna för alla konsumenter lämnas oförändrade vid årsskiftet. Vissa justeringar har skett för effektkunderna, d.v.s. riktigt stora elförbrukare.

Läs mer »
16.9.2016

ÅEA sponsorerar kunskap om el

Även i år sponsorerar ÅEA undervisningsmaterial om energi till andra klassisterna.

Läs mer »