Senaste nyheter

Nytt 45/10 kV ställverk taget i drift

Det nya ställverket ÅT19 SÖDERBY är nu i operativ drift. Ställverket förser i stort sett hela Lemland förutom Järsö med ström

Mätvärden på Min sida

Efter uppgradering av vårt mätsystem saknas historisk förbrukning i en del fall.
Vi korrigerar detta löpande med prioritet på detta års förbrukning och sedan längre tillbaka.

Kort telefonavbrott

Även idag 04.01.2018 kl 15.30 blir det ett kort avbrott i telefontrafiken till ÅEA Avbrottet beräknas vara endast 1 minut men under tiden går det inte att nå ÅEA via telefon.

Avbrottsinformation otillgänglig

ÅEA gör underhåll på IT-systemen vilket innebär att avbrottsinformation är otillgänglig13.12.2017 fr.o.m. kl 16.00 och ca 2 timmar framåt.

Systemunderhåll på min sida

Under söndagen 10.12.2017 fr.o.m. kl 13.00 utför vi systemunderhåll varför inloggning till "min sida" inte är tillgänglig.Arbetet beräknas vara färdigt kl. 17.00