6.2.2018

Mätvärden på Min sida

Efter uppgradering av vårt mätsystem saknas historisk förbrukning i en del fall.
<br>
Vi korrigerar detta löpande med prioritet på detta års förbrukning och sedan längre tillbaka.