8.2.2018

Nytt 45/10 kV ställverk taget i drift

Det nya ställverket ÅT19 SÖDERBY är nu i operativ drift. Ställverket förser i stort sett hela Lemland förutom Järsö med strömStällverket har byggts av Kraftnät Åland på vår begäran. Lasterna på västra Åland har ökat år för år bl.a. genom utbyggnaderna av flera bostadsområden som t.ex. Solberget i Jomala. Vi har nu ledig kapacitet för fortsatt utbyggnad i östra Jomala och i Lemland. Genom det nya ställverket kan vi dela upp våra 10 kV linjer så att det blir mindre geografiska områden som förses med elström på respektive utgående ledning. Förutom att belastningarna på ledningarna minskar så får vi därför ett stabilare elnät med mindre spänningsvariationer. Vid elavbrott blir det mindre områden som berörs av varje avbrott.