7.1.2010

Hög elförbrukning i december 2009

Vintern har börjat kallt.I december 2009 förbrukades i ÅEA:s elnät mest el någonsin för en december månad, ca. 18.400 MWh. Det var samtidigt den nästhögsta månaden någonsin, endast under januari 2003 förbrukades mera, 19.067 MWh. Även helåret 2009 blev ur förbrukningssynpunkt ett rekordår, ca 157.000 MWh.
Den 6/1-2010 mellan kl.17 och 18 noterade ÅEA en ny effekttopp (förbrukningstopp) på 36,71 MW. Tidigare topp noterades år 2003.

2010-01-07 Jan Wennström