Arkiv: November 2009

27.11.2009

ÅEA sänker det rörliga elenergipriset

Priset sjunnker med 18 % till nytta för kunderna.