Arkiv: September 2010

24.9.2010

Kanteleen Voimas vindkraftsprojekt flyttas till Puhuri OY

Kanteleen Voima flyttar bolagets vindkraftsprojekt till ett separat dotterbolag Puhuri OY. Puhuri är 100 % helägt av Kanteleen Voima. Till VD för Puhuri OY har utsetts Kanteleens Voimas VD Antti Vilkuna.

22.9.2010

Investerar i ny biokvarn

Kanteleen Voima, där ÅEA är delägare, investerar i ytterligare en kvarn för malning av biobränslen. Genom att komplettera den nuvarande kvarnen kan mängden biobränslen ökas till upp mot 20 % av totala användningen.