Arkiv: November 2010

29.11.2010

Elpriser 1.1.2011

Priserna för elöverföring lämnas, liksom inför år 2010, oförändrade inför år 2011. Till följd av kraftigt höjda priser på elbörsen Nordpool höjs det rörliga priset för elenergi med 6,7 % från 1.1.2011. Regeringen föreslår att elaccisen höjs för skatteklass 1 från 0,87 till 1,69 cent/kWh exklusive moms och för skatteklass 2 från 0,25 till 0,69 cent/kWh exklusive moms. Fullständig tariffinformation finns under kundtjänst-priser.

23.11.2010

Tariff för mikroproducenter

ÅEA inför en ny tariff för producenter som producerar el med kraftverk som har en maxeffekt om 30 kW, s.k. mikroproduktion. Orsaken till införandet av den nya tariffen är att underlätta införandet av mindre elproduktionsanläggningar. Tidigare producenttariff har varit mer inriktad på större produktionsenheter. Den nya tariffen sänker kostnaderna för mikroproducenten.

4.11.2010

Renovering av 10 kV linjer på Kökar

ÅEA renoverar ca 15 km 10 kV ellinjer på Kökar till en kostnad om ca 470 000 euro.