Arkiv: August 2011

19.8.2011

Ny kabel till Finland

Kraftnät Åland Ab, som ansvarar för reservkraften och stamnätet på Åland, ska bygga en kabel till fasta Finland för att trygga reservkraften på Åland. Kabeln behövs eftersom nuvarande reservkraftslösningar är otillräckliga och snart faller för åldersstrecket. Reservkraften behövs eftersom ett haveri på kabeln till Sverige skulle kunna leda till strömavbrott som varar upp till 100 dagar ifall det inträffar vintertid.