Arkiv: February 2012

9.2.2012

Störningsstatistik för år 2011

Vi har nu sammanställt statistiken över elavbrott som skett under år 2011. Trots stormarna i december som ledde till större avbrott är tillförlitligheten god. I genomsnitt har tillgängligheten varit 99,989 %.