Arkiv: April 2012

2.4.2012

Vi förnyar Min Sida

Vi har nu lanserat en ny version av Min Sida. Min Sida inehåller flera nyheter som ska förbättra informationen om förbrukning men även ge ny information som inte tidigare presenterats.