Arkiv: June 2012

14.6.2012

ÅEA börjar bygga vindkraft i Finland

Redan tidigare är ÅEA ägare i torvkondenskraftverket Kanteleen Voima Oy som har startat vindkraftsbolaget Puhuri Oy vilka nu har beslutat bygga en vindkraftspark.

14.6.2012

ÅEA har sålt sina aktier i Kraftnät Åland

Försäljningen är föranledd av ett EU-direktiv om att elförsäljare och elproducenter inte får äga aktier eller andelar i ett stamnätbolag.