Arkiv: March 2013

28.3.2013

Ny tariff för vilande anslutning

ÅEA erbjuder nu en ny tariff för vilande anslutning för max 3*25 A anslutningar. Tariffen är avsedd för anslutningar som avbryter sin elförbrukning i minst 18 månader.

21.3.2013

Nu kan du teckna elavtal på vår hemsida

Vi erbjuder nu alla åländska elkunder, även dem i Mariehamn, möjlighet att enkelt teckna nya elavtal för köp av elenergi från ett större produktutbud. De nya produkterna är tänkta att komplettera nuvarande produktutbud. Som kund hos Ålands Elandelslag behöver du inte teckna nya avtal för att få bra elpriser, utan även i fortsättningen kommer du att ha ett bra elpris utan att vara aktiv på elmarknaden.

5.3.2013

Nya säkerhetsföreskrifter

SFS 600-1 har förnyats och kom ut på svenska i januari. Även Handbok om byggnaders elinstallationer D1 har förnyats