Arkiv: April 2013

25.4.2013

ÅEA har hållit årsstämma

Idag den 25 april höll ÅEA årsstämma med stadgeenliga förhandlingar.

22.4.2013

ÅEA förnyar fjärravläsningssystemet av elmätare

ÅEA har tecknat avtal med danska Kamstrup A/S om leverans av elmätare och utrustning för fjärravläsning. Före sommaren kommer de första mätarna i en pilotinstallation att sättas upp hos kunder och från senhösten kommer ÅEA att enbart använda Kamstrups nya utrustning vid installation av mätare hos kunder. Successivt kommer därefter alla befintliga mätare att bytas ut under en period av fem år.

12.4.2013

Ålands Elandelslag håller årsstämma den 25 april kl. 13.00