Arkiv: August 2013

28.8.2013

Lägre elpriser i sikte!

Elkunderna kan se fram emot lägre priser på elenergi. Lågkonjunkturen har medfört betydligt lägre efterfrågan på el i Norden och Europa vilket har lett till prisfall på elmarknaden. Flera andra faktorer bidrar till lägre priser, bland annat låga priser på kol och utsläppsrätter för koldioxid.