Arkiv: November 2014

28.11.2014

Ny ekonomichef

Den första februari 2015 tillträder Jörgen Bolin som ny ekonomichef hos Ålands Elandelslag. Jörgen arbetar idag som ekonomichef på fraktrederiet Bore.

28.11.2014

Elavbrott 28 november

Klockan 08:36 blev fasta Åland strömlöst på nytt. En generator på Kraftverket stannade och medförde att de övriga blev överlastade.

27.11.2014

Priser från och med 1.1.2015

Från och med 1.1.2015 justeras priserna för el. Priserna för elenergi sänks med 9,7 % medan överföringspriserna, främst till följd av höjda stamnätskostnader, höjs med 8 % medan elskatt klass 1 höjs med 0,35 cent/kWh (0,434 cent/kWh inklusive moms).

26.11.2014

Lr har fått information om elavbrotten.

Idag kl. 15,00 kallade Ålands landskapsregering Kraftnät Åland, Ålands Elandelslag, Mariehamns Elnät och Mariehamns Energi till ett informationsmöte om dagens elavbrott. Bolagen har informerat Lr om aktuellt läge har samtidigt beslutat kalla till en presskonferens imorgon torsdag kl. 10,00 för att sammanfatta situationen och informera om fortsättningen av ö-driftsläget.För tillfället har alla kunder elen tillbaka förutom ett antal kunder i Sund i Sundby, Lappböle, Kastelholm och Tjurnäs som fortfarande har avbrott. Där pågår felsökning.,

26.11.2014

Elavbrott onsdag 26 november

Klockan 06:33 brots strömmen på fasta Åland. Generatorerna som driver nätet stannade. Tekniska problem med maskinerna är orsaken till avbrottet. På grund av brist på generatorkraft måste nätet kopplas in i små bitar vilket medför att avbrottet drar ut på tiden.Klockan 12:03 löste hela nätet igen!

26.11.2014

Avbrott tisdag 25 november

Klockan 23.21 uppstod ett strömavbrott som gällde största delen av fasta Åland. Uppbyggnaden av elnätet pågår och beräknas om det går bra vara klart 01.30. Eftersom Åland är i ö-driftsläge tar det längre än normalt att bygga upp elnätet på nytt. Klockan 01.15 hade alla kunder strömmen tillbaka.

24.11.2014

Elavbrott måndag 24 nov kl 09:30

Generatorerna stannade på grund av kortslutning i 10 kV nätet.

24.11.2014

Avbrottskarta

Avbrottskartan är återigen i drift. Vid uppdateringen av våra kartor hade något gått fel och funktionen avstannade.

14.11.2014

Framflyttad Ö-drift !

Den planerade Ö-driften vecka 47 är framflyttad en vecka. Beräknas nu startas måndagen den 24 november kl. 08,00.

14.11.2014

Kraftnät Åland kör ö-drift

Måndag 17 november kopplas Sverigekabeln bort på grund av ändringsarbeten på 110 kV ledningen. Under tiden produceras el lokalt på Åland. Se KNÅ annons.