Arkiv: April 2015

24.4.2015

Info från andelsstämman 23 april 2015

ÅEA höll stämma den 23 april 2015. Bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Förlusten om 1766,51 euro överfördes till balanserade vinstmedel.

9.4.2015

Ålands Elandelslag håller årsstämma den 23 april kl. 13,00

Härmed kallas medlemmarna i Ålands Elandelslag till ordinarie andelsstämma torsdagen den 23.4.2015 kl. 13.00. Stämman hålls på andelslagets kontor i Dalkarby, Godbyvägen 193, Jomala.