Arkiv: June 2015

18.6.2015

99,99 % driftssäkerhet

Under år 2014 hade ÅEA en mycket god tillgänglighet på leverans av el. Tillgängligheten, exklusive avbrott som beror på överliggande nät som ÅEA inte kan påverka uppgick till 99,99 %. I genomsnitt hade kunderna avbrott 0,3 timmar under året.