Arkiv: September 2015

18.9.2015

Första Black-starten måndag morgon 21/9 kl. 02,00

Kraftnät Åland har idag meddelat att ABB kommer att genomföra den första black-starten natten mellan söndag 20 sept. och måndag 21 sept. kl. 02,00. Black-starten är en del i testprogrammet för den nya Finlandskabeln. Black-start innebär att hela Åland "släcks ner" för en kort stund för att sedan startas upp igen genom att koppla in Finlandskabeln. Själva avbrottet beräknas ta någon minut.

18.9.2015

Testprogram Finlandskabeln vecka 39 - 41

Vecka 39 måndag 21 sep kl 02.00-02.30. Black start test 1. Planerat ett kort avbrott kl 2, avbrottet beräknas vara max 2 minuter. Det kan eventuellt bli ett till avbrott.

16.9.2015

Ö-drift den 29 september

Med anledning av arbeten i Kraftnät Åland Ab:s 110 kV:s nät kommer "Sverigekabeln" att vara avställd tisdagen den 29 september klockan 06.00 till 23.00. Under den tiden kommer hela Åland att försörjas med lokala elproduktionsenheter (reservkraft), s.k. ödrift. Återgång till matning från "Sverigekabeln" anpassas till hur arbetet framskrider och det kan därför inträffa vissa förskjutningar i förhållande till här angiven tid.Vid störningar i elförsörjningen kontaktas som normalt din eldistributör.

11.9.2015

Dagens, 11 september, tester av Finlandskabeln flyttade till vecka 38

Vi har idag fått meddelande från Kraftnät Åland / ABB att fredagens testprogram för Finlandskabeln är flyttat till nästa vecka tisdag och onsdag.

9.9.2015

Finlandskabel testerna under kommande fredagen förlängs

Kraftnät Åland har meddelat att eftersom det i dagens testprogram inträffade ett fel, en diesel stannade och det blev avbrott över hela Åland, avbröts testprogrammet och motsvarande tester flyttas istället till inkommande fredag.

9.9.2015

Kort elavbrott över hela Åland

Hela Åland drabbades av ett två minuter långt strömavbrott mellan klockan 11.10 och 11.12. Felet inträffade i samband med en testkörning av finlandskabeln.- All lokal elproduktion var igång, men en av dieselmaskinerna stannade och det ledde till en för hög belastning. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

7.9.2015

Tidigareläggning av Finlandskabel tester

Kraftnät Åland har meddelat att Finlandskabel testerna den 14 – 15 sept. tidigareläggs till denna vecka varför respektive tester per dag denna vecka förlängs något.

3.9.2015

Test av Finlandskabeln vecka 36-38

Testerna vecka 36-38 är en del av de fortlöpande tester som Kraftnät Åland informerade om maj-mötet. Testerna bör fortlöpa utan problem och man ser inga särskilda tekniska risker som kunde äventyra elförsörjningen. Däremot är detta en ny situation för Kraftnät Åland och den osäkerheten kan man inte förutsäga. Man ska denna gång testa förmågan att överföra energi via Finlandskabeln och testerna har planerats tillsammans med Fingrid, ABB och Kraftnät Åland.