Arkiv: November 2015

30.11.2015

Priser 1.1.2016

Priserna från 1.1.2016 har fastställts. De rörliga elenergipriserna sänks 10 % och alla elöverföringspriser höjs med 8 % till följd av höjda stamnätsavgifter.

19.11.2015

Finlandskabelns ordinarie tester klara

Alla de ordinarie testerna av Finlandskabeln innan övertagande är nu gjorda. Nu kvarstår endast några tester för ett tilläggsarbete gällande avbrottsfri omkoppling.Test av denna funktion skall ske tisdagen den 1 december 00.00-03.00 och onsdagen den 2 december 00.00-03.00 med fredagen den 4 december 00.00-03.00 som reserv. Under proven finns det en förhöjd risk för avbrott eftersom funktionen är ny och inte testad i praktiken.