Arkiv: June 2016

14.6.2016

Kraftnät Åland testar Finlandskabeln 15 juni

Kraftnät Åland testar Finlandskabeln den 15 juni kl. 02.00. Testen görs genom att utföra 2 st. "blackstarter". Testen tar maximalt 1 timme att genomföra.Såvida testen den 15 juni inte fungerar enligt plan så är 16 juni samma tid en reservtid.