Arkiv: November 2016

30.11.2016

Tariffer 1.1.2017

Tarifferna för alla konsumenter lämnas oförändrade vid årsskiftet. Vissa justeringar har skett för effektkunderna, d.v.s. riktigt stora elförbrukare.