Arkiv: December 2016

1.12.2016

Allmänna villkoren förnyas från 01.01.2017

Alla allmänna villkor förnyas från 01.01.2017. Villkoren hittar du på fliken Kundtjänst allmänna villkor. Många av förändringarna är beroende av förnyad lagstiftning. Se en sammanfattning som bifogas.