Arkiv: March 2017

24.3.2017

Förvaltningsrådsmöte

Vid förvaltningsrådets möte den 23 mars 2017 valdes Tommy Saarinen till ny styrelsemedlem istället för Anders Granskog som inte längre är valbar. Nina Nyman-Johansson återvaldes. Till ordförande i förvaltningsrådet återvaldes Trygve Sundblom och till vice orförande Susanne Henriksson.