Betala utan förbrukning

Fråga:

Måste jag betala trots att jag inte använder el?

Svar:

Ja, du måste betala grundavgifterna. Vill du helt slippa kostnaderna för en elanslutning ska du säga upp den. Kontakta då kundtjänst.