Kostar överföring av anslutning?

Fråga:

kostar det något att överföra en elanslutning till ny ägare?

Svar:

Nej det är kostnadsfritt. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig med formaliteterna.