Varför röda värden?

Fråga:

Varför är vissa dagar markerade med rött när man tittar på mätarställningarna i min sida?

Svar:

Eftersom överföringen av mätvärdena från elmätaren till ÅEA sker via elnätet kan ibland störningar uppstå, t.ex. strömavbrott eller tillfälliga omkopplingar i elnätet. Vid störningar kommer inte mätvärdet till ÅEA varför dagen markeras röd.