Elenergi

ÅEA:s elhandelsverksamhet omfattar inköp och försäljning av elenergi till kunder över hela Åland samt tillhörande elproduktion. Elenergin som vi distribuerar produceras i kraftverk av olika slag. Bland annat vattenkraftverk, vindkraftverk, kärnkraftverk och kombikraftverk.

El produceras ständigt

Vad många inte vet är att el i stor skala inte kan lagras. Istället produceras det lika mycket el som kunderna konsumerar. Hela tiden! Genom att klicka på länkarna till höger kan du besöka Fingrids och Svenska kraftnäts hemsidor, där du kan se hur mycket el som produceras just nu.