ÅEA:s och elproduktion

ÅEA:s traditionella verksamhetsområde är att:

  • bygga ellinjer
  • driva elnätet
  • överföra el (eldistribution)
  • sälja elenergi (elförsäljning)

Elenergin köper vi in till priser som är fastställda av den nordiska elbörsen Nordpool.

ÅEA:s egen elproduktion

För att långsiktigt öka kontrollen av inköpspriserna arbetar ÅEA sedan en tid tillbaka för att skaffa vår egen elproduktion.

I takt med att intresset för förnyelsebara energiformer ökade började ÅEA år 2005  undersöka möjligheten till egen vindkraft. År 2006 köpte vi en andel i torvkondenskraftverket Kanteleen Voima. År 2007 gick vi med i inititalskedet av ett nytt kärnkraftsprojekt, Fennovoima, men vi beslöt under 2012 att inte fortsätta den satsningen. År 2009 inledde Kanteleen Voima planeringen av vindkraft i egen regi vilket ledde år 2012 till att dotterbolaget Puhuri Oy startade byggnationen av de första 7 verken. 

I Finland är det relativt vanligt att små och medelstora elbolag äger delar i elproduktionsbolag i syfte att säkra tillgången på el till ett konkurrenskraftigt pris. Det handlar om långsiktiga satsningar som ser till att elenergipriset blir mindre beroende av externa faktorer.

Elproduktion i ÅEA:s egen regi kommer ÅEA:s ägare, elkunder och det åländska samhället till godo.