Torvkondenskraftverket
Kanteleen Voima Oy

I november 2006 köpte ÅEA en andel i torvkondenskraftverket Kanteleen Voima Oy i Haapavesi i finska Österbotten. Köpet genomfördes tillsammans med drygt 25 andra finska elbolag.

Som delägare i Kanteleen Voima köper ÅEA in den producerade elen till självkostnadspris.

Om Kanteleen Voima Oy

Kraftverket är byggt år 1989, här arbetar ca 40 personer. Till en början använde man endast torv från omkringliggande mossar som bränsle. Idag kan även ca 10 % biomaterial blandas in i torvtillförseln.

Verkets nominella effekt är 154 MW. ÅEA:s andel är 7 MW.

Torv som energikälla

Torv är en långsamt förnyelsebar energikälla. Efter Irland är Finland den näststörsta torvproducenten i världen. I Finland produceras ca 7 % av elen med torv som bränsle. Torven har med andra ord en stor ekonomisk och sysselsättande betydelse för Finland.

Kanteleen Voima bygger vindkraft

Under 2009 inledde bolaget planeringen av vindkraft i Kopsa i Finland vilket år 2012 har lett till beslut om byggstart. Det betyder att ÅEA under år 2013 kommer att producera den första egna vindkraftsenergin. Se närmare under flik Vindenergi.