Priser

Aktuella prislistor hittar du i tariffhäftet till höger, under Prisinformation.

Vi erbjuder även grön el till våra kunder till samtliga tariffer till ett påslag om 0,065 cent/kWh inkl. moms. Grön el är helt förnyelsebar el.

Elbörsen

Priserna på elmarknaden varierar från timme till timme. ÅEA upphandlar elen åt dig för att du ska få ett fast pris och slippa överraskningar. Vill du följa med i svängningarna på marknaden kan du läsa mer på elbörsen Nordpool. Klicka på länken till höger under Följ med på elbörsen.

Tips!

Är du osäker om du har rätt tariff? Kolla tariffjämförelsen!