Allmänna villkor

Du hittar information om de allmänna villkor som gäller hos ÅEA i listan över dokument till höger.

Villkoren är framtagna av Finsk Energiindustri r.f. och konsumentverket. De har därefter anpassats för åländsk lagstiftning. ÅEA:s allmänna villkor är fastställda av Ålands landskapsregering.