Personal på ÅEA

ÅEA har sammanlagt 38 anställda.

Arbetsfördelning

De anställda är organisatoriskt fördelade inom följande funktioner:

  • 14 anställda för linjeplanering, lager och elmätning
  • 18 anställda för linjebyggnad och verkstad
  • 6 anställda för administration, IT och VD

Samarbetspartners

ÅEA samarbetar även med ett stort antal åländska, finländska och svenska entreprenörer och leverantörer. De åländska energibolagen har också ett tätt samarbete, huvudsakligen inom tekniska områden.