Elens ursprung

Under år 2016 bestod ÅEA:s elinköp av el som var producerad enligt följande:

  • Förnyelsebar energi 13,1 %
  • Kärnkraft 41,6 %
  • Fossil kraft 45,3 %

Bränsleåtgången för den kärnkraftsbaserade produktionen var ca 1,18 mg per kWh.

Den fossilbaserade produktionen medförde ca 275,09 g koldioxid emissioner per kWh.