Producera din egen el - bli mikroproducent.

Max ansluten produktion 100 kVA

Genom att producera din egen el med solcell eller vindkraftverk kan du sänka dina elkostnader samtidigt som du gör en insats för miljön.

Mest lönande blir det för dig om du dimensionerar din anläggning så att allt den producerar kan förbrukas hos dig själv. Om du producerar mer än du förbrukar måste överskottet skickas ut på elnätet och säljas till en elhandlare eller bara spillas över till elnätet utan ersättning.

Oberoende om du matar ut el till elnätet eller inte är det viktigt att du anmäler din mikroproduktionsanläggning till ÅEA för besiktning så att ÅEA kan kontrollera att din anläggning uppfyller elsäkerhetsmässiga krav. 

Vi har sammanställt mera information i de dokument som finns här invid till höger.

I tariffhäftet ser du vår Mikroproducenttariff för elproduktionsanläggningar upp till 100 kVA.