Skadeersättningar

Ålands Elandelslags (ÅEA) principer för skadeersättningar grundar sig på ellagen för Åland och de allmänna avtalsvillkoren såsom elleverans-, nättjänst- eller anslutningsvillkor samt branschrekommendationer.

Ett elbolag är skyldigt att ersätta skador på apparater om det har förekommit ett fel i nättjänsten (t.ex. nollfel eller långvariga över-/underspänningar som har orsakat apparatskador). Läs mera här