Lösning av tvister

Om meningsskiljaktigheter gällande avtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan en konsument föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande, http://www.regeringen.ax/andra-verksamheter-hor-forvaltningen/konsumenttvistenamnden.

Innan ett ärende förs till konsumenttvistenämnden bör konsumenten först vara i kontakt med Ålands ombudsmannamyndighet,
http://www.regeringen.ax/understallda-myndigheter/alands-ombudsmannamyndighet