Elanslutning

Vill du ha en elanslutning? Gör så här:

1. Fyll i en ansökan om elanslutning

Ansökningsblanketten hittar du till höger under viktiga dokument. Välj pdf-blanketten om du vill skriva ut blanketten, fylla i den förhand och sedan skicka den till oss per post. Worddokumentet (doc) kan du fylla i direkt på din dator och sedan maila till info@el.ax. OBS! Kom ihåg spara worddokumentet på din dator innan du skickar det per mail.

2. Bifoga en karta som anger var den nya anslutningen önskas

Observera att karta med tydlig utprickning är obligatorisk och alltid ska bifogas i din ansökan.

3. Lämna in din ansökan till ÅEA

Du kan skicka blanketten per post, e-post eller genom att besöka vårt kontor. Om du kommer in till kontoret hjälper vi gärna till med att fylla i blanketten.

4. Acceptera avtalet

När du lämnat in din ansökan till ÅEA återkommer vi med en offert och ett avtal som vi skickar tillbaka till dig för godkännande. Om vi inte får ett undertecknat avtal i retur förfaller ansökan utan vidare åtgärder.

Mer information om anslutningsavgifter och bestämmelserna kring en anslutning hittar du i dokumentet Anslutningsavgifter (pdf) till höger.

Bra att veta

För att försäkra dig om att elanslutningen är klar då du behöver den skall ansökan lämnas in i god tid. Normal väntetid är upp till 4 månader. I specialfall där nya 10-kV ledningar och nätstationer måste byggas är väntetiden upp till 1 år.

För att underlätta för dig som är byggare har vi skapat ett dokument med allmänna tips och råd - läs dem innan du påbörjar bygget! Dokumentet hittar du under Viktiga dokument till höger på denna sida.

Information om ÅEA:s anslutningsvillkor och stadgar kan du läsa mer om på vår sida om Allmänna villkor

För dig som vill ansluta produktionsanläggningar ställer ÅEA särskilda krav på produktionsenheterna. För produktionsenheter med en ansluten effekt på högst 100 kVA är kraven lägre.