Laddar...

Elproduktion

ÅEA:s egen elproduktion

För att öka den förnybara elproduktionen och långsiktigt öka kontrollen av inköpspriserna arbetar ÅEA för att skaffa egen elproduktion.

Elproduktion i ÅEA:s egen regi kommer ÅEA:s ägare, elkunder och det åländska samhället till godo.

Vindenergi

I intressebolaget Puhuri Oy är vi delägare i en vindkraftspark på 10 vindkraftverk, 33 MW, nära Brahestad samt har fyra parker, totalt 33 vindkraftverk, under byggnation. Puhuri har dessutom flera vindkraftsparker under planering.

ÅEA är även delägare i vindkraftsbolaget Vind AX Ab som uppför 10 vindkraftverk på Långnabba i Eckerö. Parken kommer att stå klar vintern 2021/2022 och producera cirka 130 GWh/år, alltså ca 40 % av Ålands behov.

Information om

Nordisk elproduktion 

Längst upp