Laddar...

Bli mikroproducent

Här berättar vi hur du gör om du vill börja producera din egen el med solpaneler eller vindkraftverk.

Min El

Logga in och se din förbrukning, räkningar m.m.

Ladda din elbil

På den här sidan har vi samlat information kring laddning av elbilar. Vi berör även hur man ska göra för att få laddningsmöjligheter i bostadsbolag.

Pågående större projekt

Vi arbetar kontinuerligt för att få ett elnät som är mindre känsligt för störningar på grund av väder och vind. ÅEA:s strategi för linjebyggnad är att samtliga nya ellinjer antingen ska vara isolerade eller nedgrävda i marken.

Aktuellt hos oss

Senaste avbrott
22 juli

Senaste avbrott

22.07.2024 10:50 till 22.07.2024 11:10 Avbrott 2127

Delar av Överö utan ström. Orsaken till avbrottet är akut reparation av skada på lågspänningsnätet.

22.07.2024 10:30 till 22.07.2024 10:36 Avbrott ÅT05_TOSARBY

Akut avbrott i Sunby. Orsaken till avbrottet är borttagning av kvistar som ligger mot högspänningen.

Info från stämma och förvaltningsråd
23 apr.

Info från stämma och förvaltningsråd

Vid förvaltningsrådsmötet den 21 mars återvaldes Johan Helin och Andreas Perjus till styrelsemedlemmar. Vid stämman den 22 april fastställdes bokslutet och beviljades ansvarsfrihet. Samtidigt valdes medlemmar till förvaltningsrådet enligt följande: Eckerö Nina Andersson (suppleant Ann Blomqvist...

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Ålands Elandelslag ser hållbarhet som en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Begreppet hållbarhet handlar inte bara om miljöfrågor utan även om ekonomisk hållbarhet samt sociala och personalrelaterade frågor som arbetsvillkor, hälsa, trivsel och säkerhet.

Läs mer
Producera din egen el

Producera din egen el

Genom att producera din egen el med solceller eller vindkraftverk kan du sänka dina elkostnader samtidigt som du gör en insats för miljön. Läs mer här hur du går till väga.

Läs mer
Priser

Priser

Här hittar du aktuella prislistor. Vi erbjuder även grön el till våra kunder till samtliga tariffer. Grön el är helt förnyelsebar el.

Läs mer
Pågående avbrott
...
Längst upp