Laddar...
Elpriser från och med den 1 januari 2023

Elpriser från och med den 1 januari 2023

29.11.2022

Den 1 december 2022 sänks momsen på elenergi från 24 % till 10 %. Den sänkta momsen varar till och med den 30 april 2023. Det innebär att priset inklusive moms för elenergin sjunker med cirka 11 %. Sänkningen gäller inte elöverföring eller elskatter.

Till följd av kraftigt stigande marknadspriser höjs de rörliga elenergipriserna från och med den 1 januari 2023 med 37,5 % exklusive moms. Priset för elenergi normaltariff blir 16,50 cent/kWh exklusive moms, 18,15 cent/kWh inklusive 10 % moms. Trots höjningen har ÅEA fortsättningsvis ett av de billigaste elpriserna i Finland.

Tarifferna för elöverföring stiger från och med den 1 januari 2023 med 4 %. Orsaken till höjningen är ökade kostnader för elnätet. Elskatterna är oförändrade.

Totalt innebär justeringarna och momsändringen för en normalkund med 10 000 kWh årsförbrukning att den total elkostnaden stiger med cirka 13 % inklusive moms eller 22 % exklusive moms jämfört mot prisnivån november 2022.

Se närmare alla priser här.

Längst upp