Laddar...
Kallelse till andelsstämma

Kallelse till andelsstämma

13.04.2023

Härmed kallas medlemmarna i Ålands Elandelslag till ordinarie andelsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 13.00. Stämman hålls på bolagets kontor på Godbyvägen 193 i Dalkarby, Jomala.

Vid stämman behandlas de i andelslagets stadgar § 11 nämnda ärendena. 

Nomineringskommitténs förslag till val av förvaltningsrådsmedlemmar för dem som är i tur att avgå är:

Geta        Trygve Sundblom, Suppleant Ingolf Strand
Vårdö      Ann-Charlotte Skrtic-Lindholm, Suppleant Håkan Grunér
Föglö       Stefan Laine, Suppleant Maria Svedmark
Sottunga Nils Eriksson, Suppleant Tomas Lindström
Kökar      Harry Holmström, Suppleant Kent Finneman  
   
Årsberättelse kan avhämtas från Ålands Elandelslags kontor på Godbyvägen 193 från och med den 14 april 2022. Årsberättelsen kan ni läsa här.

Medlem som önskar närvara vid stämman ska anmäla sig senast den 24 april 2023 kl. 16.00 till andelslagets kontor på tel. 018-39 250 eller per e-post info@el.ax.

Jomala den 13 april 2023

Förvaltningsrådet för Ålands Elandelslag
 

Längst upp