Laddar...

Om ÅEA

Ålands Elandelslag (ÅEA) är ett andelslag som ägs av kunderna. Företaget grundades år 1957. 

Mission 

Anskaffa, producera och distribuera el/energi, utföra energitekniska installations- och linjebyggnadsarbeten. 

Vision och kärnvärden 

Vi är det ledande elbolaget på Åland som levererar el och energilösningar kostnadseffektivt och med god kvalitét med hänsyn till miljön. 

Trygg och kostnadseffektiv elförsörjning 

ÅEA bildades för att göra det möjligt att samordna och strukturera upp elförsörjningen på den åländska landsbygden och i skärgården. Målsättningen är inte maximerad vinst utan en trygg och kostnadseffektiv elförsörjning till våra ägare. ÅEA delar inte ut överskott utan detta återgår till verksamheten – främst till förnyande av äldre ledningsnät och till nybyggnation för nyanslutningar. 

Verksamheten 

ÅEA:s verksamhet är uppdelat i: 

Distributionsnät och stamnät 

Den el som ÅEA distrubuerar och säljer till kunder överförs till ÅEA:s elnät från det åländska stamnätet. Stamnätet ägs och drivs av Kraftnät Åland, som överför el från Sverige och fasta Finland. Kraftnät Åland är systemansvarig för den åländska elförsörjningen samt ansvariga för att reservkraft finns tillgänglig i stamnätet.

Längst upp