Laddar...

Aktuellt

Senaste avbrott

29.11.2023 14:48 till 29.11.2023 15:21 Avbrott 1174

Avbrott för reparation av fel på luftledning

25.11.2023 17:55 till 25.11.2023 17:57 Avbrott ÅT07_FÖGLÖ

Felorsak okänd.

Elpriser 1.1.2024

Till följd av väsentligt höjda kostnader för investeringar och drift av elnätet höjer vi avgifterna för elöverföring med 8 % den 1 januari 2024. Särskilt mycket har materialpriserna stigit och vi måste även bygga ett nät som kan möta de framtida kraven på elnät. Marknadspriserna och kostnadern...

Längst upp